»ªÓéÎÀÊÓ

- cetv.com

Free phone calls with poivY. Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations. Refer a friend and get free minutes!

  104,233   $ 66,000.00


AirTies Kablosuz İletişim

- airties.com.tr

AirTies designs and develops its own software and hardware, wirelessly streaming high definition video to multiple rooms and screens.The comprehensive product portfolio includes broadband Internet devices and Internet based television set-top boxes. Its world awarded technology enables seamless wireless integration...

  497,084   $ 4,680.00

Free Call - Free International Calls & Free VoIP Service. Internet...

- evaphone.com

EvaPhone make a proposal of phone over Internet free VoIP calls, free international calls & other Internet telephone solutions. With our company you can call for free using Internet to phone. EvaPhone is the convenient & simple free VoIP service to make PC-to-phone calls for free.

  31,558   $ 263,520.00

iRise | Go Beyond Prototyping Software, Wireframe Tools and Mockups

- irise.com

iRise takes your mobile and web applications beyond prototypes, wireframes and mockups, creating interactive simulations so you can test drive before code.

  197,122   $ 34,800.00

Breakdown Express

- breakdownexpress.com

The Lancet is the world's leading general medical journal and specialty journals in Oncology, Neurology and Infectious Diseases. Available online first. Free registration.

  59,094   $ 140,400.00

poivY

- poivy.com

Free phone calls with poivY. Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations. Refer a friend and get free minutes!

  112,122   $ 61,200.00

VoipWise | Free Calls

- voipwise.com

Free phone calls and free SMS with VoipWise!!

  125,543   $ 54,600.00

iCall - Free Voice, Video & Text

- icall.com

iCall lets you make and receive free or low cost phone calls on your Mac, PC computer, iPhone, or iPod Touch

  116,622   $ 58,800.00

LowrateVoip.com | Free international calls

- lowratevoip.com

Free phone calls with the LowrateVoip. Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations.

  149,088   $ 46,200.00

Bkkonline àÇçºä«µìÇÒäõÕé ÊÒþѹºÑ¹à·Ô§ ÊÒþѴ¤ÇÒÁÃÙé ÊÓËÃѺÇÑÂÃØè¹...

- bkkonline.com

àÇçºä«µìÇÒäõÕé ÊÒþѹºÑ¹à·Ô§ ÊÒþѴ¤ÇÒÁÃÙé ÊÓËÃѺÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂàÃÕ¹ áÅÐÇÑ·ӧҹ ´Ç§ ¢èÒÇ ÈÔŻԹ ´ÒÃÒ ¹Ñ¡Ãéͧ Ê¡Ùê» àº×éͧËÅѧ ´Ù˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ à¡ÁÊì ªÔ§ÃÒ§ÇÑÅ ´Ù´Ç§ àÃ×èͧÂèÍ ÅФà ·ÕÇÕ ÀҾ¹µÃì ¡Å͹ ÍÕ¡ÒÃì´ ÀÒ¾ÊÇ Á×Ͷ×Í ´ÒǹìâËÅ´ ringtone truetone àÊÕ§àÃÕ¡à¢éÒ logo mms wallpaper mobile ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ à·ÕèÂÇ­Õè»Øè¹...

  289,638   $ 17,820.00


Free Phone Line - Phone Service

- freephoneline.ca

Free Phone Line provides a free local and long distance phone communication tool for anyone to connect and communicate with friends and family on and home phone line. Get your free home phone line today.

  227,652   $ 22,140.00

Paramount Pictures Germany | Das offizielle Blog

- paramount-kino-blog.de

Paramount Germany

  248,356   $ 20,520.00

Dell Voice – Free Canadian Phone Line And Long Distance Calling

- dellvoice.ca

Dell Voice provides a free local and long distance phone communication tool for anyone to connect and communicate with friends and family on their computer or mobile device. Get your free Dell Voice mobile app or home phone line today.

  305,663   $ 16,740.00

VoipRaider

- voipraider.com

Free phone calls with VoipRaider. Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations.

  822,691   $ 960.00

SIPDiscount - Low Cost VoIP Calls!

- sipdiscount.com

Cheap international VOIP calls. SIPDiscount delivers your call to the PSTN networks with the latest technologies at the best possible rates. Setup your SIP/IAX device for SIPDiscount and start saving big time!

  1,391,632   $ 480.00

VoipStunt | Free international calls worldwide!

- voipstunt.com

Free phone calls with VoipStunt . Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations

  194,368   $ 35,400.00

W1 - Wallet One

- walletone.com

Buy airtime, sell airtime, pinless, pins, recharge Vodacom, MTN, Cell C, Virgin Mobile

  66,575   $ 124,560.00

Spinnerette - A Webcomic

- krakowstudios.com

Free phone calls with poivY. Call your online friends for free as well as a special selection of popular international destinations. Refer a friend and get free minutes!

  114,419   $ 60,000.00

GULFSIP - Enjoy Free International calls using GULFSIP VoIP services

- gulfsip.com

GULFSIP Telecom is a pioneer Arabian company that provides multi VOIP solutions worldwide, we guarantee the best quality that comes along with the ultimate support; we make your life easier to keep in touch with everyone

  589,035   $ 1,200.00