Maksimer din konverteringsrate - Maksimer AS

- maksimer.no

Leverandør av lønnsomme nettsteder og nettbutikker siden 2009. Et av Norges ledende WordPress og WooCommerce miljø med fokus på konverteringsrate.

2,811,279 $ 480.00


eZ Systems Digital Experience Platform (DXP)

- ez.no

The open content management and digital experience platform for developers, editors and marketers. Build remarkable experiences with content, personalization and e-Commerce, fast.

283,049 $ 31,320.00

Naturfagsenteret: Forside

- naturfagsenteret.no

Naturfagsenteret skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i naturfag.

2,040,946 $ 720.00

naturfag.no: Forside

- naturfag.no

Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

386,933 $ 23,220.00

Ministry of Foreign Affairs - regjeringen.no

- mfa.no

The main task of the Ministry of Foreign Affairs is to secure and promote Norway’s interests internationally. Norway’s interests are determined by such factors as its geographical location in a strategically important area, its open economy, its positi...

3,887,242 $ 240.00

Skolevalg 2019 | NSD - Norsk senter for forskningsdata

- samfunnsveven.no

Not Applicable $ 8.95

Kainun institutti - Kvensk institutt

- kvenskinstitutt.no

Kainun institutti - Kvensk institutts nasjonale oppgaver er å etablere og drifte et kvensk språkråd samt å drive opplysningsarbeid om språk og kultur.

Not Applicable $ 8.95

Forsiden - Innovasjon Norge

- innovationnorway.no

Innovasjon Norge - på lag med det nye Norge

Not Applicable $ 8.95

Fagpressen |

- fagpressen.no

Not Applicable $ 8.95

Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne

- akademikerne.no

Akademikerne er arbeidstakerorganisasjonen for folk med høyere utdanning.

1,317,533 $ 960.00

Samfundet.no

- samfundet.no

56,377 $ 257,760.00

Norsk Redaktørforening

- nored.no

Norsk Redaktørforenings hjemmeside

3,096,085 $ 480.00

Hjem

- bergen-chamber.no

Not Applicable $ 8.95

Hjem - Juss24

- juss24.no

Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder.

Not Applicable $ 8.95

Havforskningsinstituttet | Havforskningsinstituttet

- imr.no

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

675,394 $ 1,920.00

Ruter – kollektivtrafikk i Oslo og Akershus | Ruter

- ruter.no

Her finner du rutetider, reiseplanlegger og billettinformasjon for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

57,357 $ 253,440.00

Miljøets tilstand og utvikling i Norge | Miljøstatus

- miljostatus.no

Miljøstatus viser miljøets tilstand og utvikling i Norge.

Not Applicable $ 8.95

The Norway Portal - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

- norway.no

Welcome to the pages for the embassies and permanent missions of the Norwegian foreign service. This page contains all Norwegian diplomatic missions and the countries that Norway has diplomatic relations with.

125,022 $ 96,000.00

Riksantikvaren

- riksantikvaren.no

1,556,373 $ 720.00

Presse.no – Norsk Presseforbund

- presse.no

Et fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Forbundet skal fremme den etiske standard, yrkesetikken og integriteten…

1,073,425 $ 1,200.00