Μετάφραση Google

- translate.google.gr

Η δωρεάν υπηρεσία της Google μεταφράζει άμεσα λέξεις, φράσεις και ιστοσελίδες μεταξύ Αγγλικών και περισσότερων από 100 άλλων γλωσσών.

373 $ 41,430,960.00


Google Translate

- translate.google.gm

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

507,148 $ 2,400.00

Google Translate

- translate.google.co.hu

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

6,619,241 $ 240.00

Error 404 (Not Found)!!1

- fonts.gstatic.com

344 $ 44,923,680.00

Google Traduction

- translate.google.dj

Ce service gratuit de Google traduit instantanément des mots, des expressions et des pages Web du français vers plus de 100 autres langues.

183,103 $ 65,400.00

Google Übersetzer

- translate.google.de

Der kostenlose Service von Google übersetzt in Sekundenschnelle Wörter, Sätze und Webseiten zwischen Deutsch und über 100 anderen Sprachen.

72 $ 214,637,040.00

Error 404 (Not Found)!!1

- google.tw

1,038,316 $ 1,200.00

Error 404 (Not Found)!!1

- google.sg

714,401 $ 1,680.00

Error 404 (Not Found)!!1

- gstatic.cn

955,826 $ 1,200.00

Google Traducere

- translate.google.ro

Serviciul gratuit Google traduce instantaneu cuvinte, expresii și pagini web între română și peste 100 de alte limbi.

445 $ 34,727,400.00

Error 404 (Not Found)!!1

- download1234.website

Not Applicable $ 8.95

Google Translate

- translate.google.com.gh

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

14,605 $ 995,760.00