Diabetycy.eu - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i...

- diabetycy.eu

Federacja zrzesza kilkanaście organizacji cukrzycowych z całej Polski. Zajmuje się m.in. działaniami na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zdrowotnej, prawnej oraz materialnej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, szkoleniami kadry pedagogicznej i wspieraniem zrzeszonych organizacji. Jest także pomysłodawcą i...

  7,275,928   $ 8.95


Diabetycy.eu - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i...

- private.diabetycy.eu

Federacja zrzesza kilkanaście organizacji cukrzycowych z całej Polski. Zajmuje się m.in. działaniami na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zdrowotnej, prawnej oraz materialnej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, szkoleniami kadry pedagogicznej i wspieraniem zrzeszonych organizacji. Jest także pomysłodawcą i...

  7,256,701   $ 8.95