..::Türkiye Ýstatistik Kurumu Web sayfalarýna Hoþ Geldiniz::..

- tuik.gov.tr

Ülkenin ihtiyaç duyduðu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, deðerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayýmlanmasýný, daðýtýmýný ve Resmî Ýstatistik Programýnda istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyonu saðlamak üzere, Türkiye Ýstatistik Kurumunu çalýþmalarýný...

167,901   $ 40,800.00


::.Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi.::

- sosyalhizmetuzmani.org

sosyalhizmetuzmani.org,birey-toplum sorunları ve çözüm önerileri ,Individual sciety problems and proposals about solving them ,turkey,sosyal hizmet alanında bilgiler,sorun alanlari,yaşlılık,gençlik,bebeklik dönemleri,evlat edinme,kimsesizler,sokak çocukları,göçler,türkiye sorunları,meslek...

915,826   $ 720.00

Deniz Feneri Derneği > Resmi Internet Sitesi

- denizfeneri.org.tr

Deniz Feneri Derneği - Deniz Feneri ihtiyaç sahiplerine nakit, gıda, giyim, eğitim, barınma, sağlık, yakacak gibi konularda acil ve sürekli yardım sağlamaktadır.

1,018,682   $ 720.00

Yardımeli Derneği

- yardimeli.org.tr

Yardımeli Derneği - Derneğimiz ihtiyaç sahiplerine nakit, gıda, giyim, eğitim, barınma, sağlık, yakacak gibi konularda acil ve sürekli yardım sağlamaktadır.

1,200,046   $ 480.00

solo düşünceler

- solodusunceler.org

solo düşünceler – mufassal kıssa

Not Applicable   $ 8.95

Arayış Gazetesi | Türkiye'nin Güncel, Doğru ve Seviyeli Haber Portalı

- arayisgazetesi.com

BuzzFeed/Ipsos, tarafından yapılan ankete göre Türkiye'de göçmen karşıtlığı yükseliyor. Anket, halkın çok büyük bir bölümünün göçmenlerden rahatsız olduğunu,

Not Applicable   $ 8.95

Yardımeli Derneği

- bireluzat.com

Yardımeli Derneği - Derneğimiz ihtiyaç sahiplerine nakit, gıda, giyim, eğitim, barınma, sağlık, yakacak gibi konularda acil ve sürekli yardım sağlamaktadır.

Not Applicable   $ 8.95

Mücadele Birliği

- mucadelebirligi.com

Mücadele Birliği Web Sayfası

3,266,292   $ 240.00

Serbest Siyasa - Edebiyat, Siyasal İktisat, Mizah, Basın, Dünya,...

- serbestsiyasa.com

Serbest Siyasa - Edebiyat, Siyasal İktisat, Mizah, Basın, Dünya, Yoksulluk, Söyleşi, Gelir Dağılımı, Türkiye

5,414,927   $ 240.00

Mücadele Birliği

- mucadelebirligi.net

Mücadele Birliği Web Sayfası

Not Applicable   $ 8.95

Latin Bilgi

- latinbilgi.net

Latin Amerika ülkelerindeki toplumsal muhalefet deneyimlerini Türkiye'deki devrim, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine taşımayı amaçlıyoruz. Che Guevera, Fidel Castro, Toplumsal Hareket Sendikacılığı, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, Kostarika,...

17,402,870   $ 8.95

İnsani Yardım Der Derneği | REYHANLI YETİMLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE...

- insaniyardimder.org

İnsani Yardım Der Derneği | REYHANLI YETİMLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ- Derneğimiz ihtiyaç sahiplerine nakit, gıda, giyim, eğitim, barınma, sağlık, yakacak gibi konularda acil ve sürekli yardım sağlamaktadır.

Not Applicable   $ 8.95

Full HD Film Ve Güncel Dizilerin Tek Adresi

- fullhdfilms.info

Not Applicable   $ 8.95