VITV - Khởi nguồn kinh doanh, Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính...

- vitv.vn

VITV - Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính hàng đầu Việt Nam. Tin tức Việt Nam & thế giới, chính trị xã hội, chính sách vĩ mô, kinh tế, doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, bất động sản, xuất nhập khẩu, khoa học - công nghệ

  1,272,508   $ 480.00


StartUp VITV

- startup.vitv.vn

Startup.vitv.vn là trang thông tin công nghệ và khởi nghiệp trực thuộc Kênh truyền hình kinh tế Tài chính VITV. Trang tin được định hướng là nơi cung cấp thông tin cho các bạn trẻ sắp khởi nghiệp và lần đầu khởi nghiệp nhằm hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp trẻ của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ hiện nay.

  1,247,320   $ 480.00