Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

- katedrala.nasepamatky.cz

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je dnešním nejvýznamnějším duchovního centrem českých zemí a sídelním chrámem pražského arcibiskupa. Její historie sahá až do 10. století, kdy zde stále jen skromná rotunda.

  Not Applicable   $ 8.95