..::Türkiye Ýstatistik Kurumu Web sayfalarýna Hoþ Geldiniz::..

- tuik.gov.tr

Ülkenin ihtiyaç duyduðu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, deðerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayýmlanmasýný, daðýtýmýný ve Resmî Ýstatistik Programýnda istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyonu saðlamak üzere, Türkiye Ýstatistik Kurumunu çalýþmalarýný...

167,901   $ 40,800.00


Libido Dergisi | Aşk yoktur libido vardır.

- libidodergisi.com

Aşk yoktur libido vardır.

2,173,633   $ 240.00

MilliCoğrafya | toplumu, kültürü ve siyaseti mekan üzerinden...

- millicografya.com

* bu yazi ilk olarak Evrensel Pazar'in 02.08.2015 tarihli sayısında yer almıştır. Yaşam alanı mücadelesi veren kentte mahalle, kırda köy, kasaba ve vadilerin

19,068,634   $ 8.95

GodFather Dergi | Sinema Dergisi

- godfatherdergi.com

Sinema Dergisi

5,001,922   $ 240.00