سیستم فارسی

- hamkhune.com

سیستم فارسی یک سایت خلاق می باشد که شما را با دنیای مجازی بیشتر آشنا می کند . شما قرار است در این دنیای مجازی با دیگران همسایه شوید و با آنها ارتباط برقرار کنید و امتیازاتی را کسب میکنید که در نهایت منجر به رفتن جوایزی می شود و هر بار انگیزه تان بیشتر خواهد شد . مطمئنا خسته نخواهید شد و تلاشتان دو برابر خواهد شد چون...

15,122,178   $ 8.95