AMROC Polska - Nowoczesne płyty cementowo-wiórowe | Home

- amroc.com.pl

AMROC Polska - Wykończeniowe płyty cementowo-wiórowe, budowlane o wielostronnym zastosowaniu, charakteryzujące się gładką, twardą powierzchnią, spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękochłonnej i ochrony przed wilgocią.

Not Applicable   $ 8.95