Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

- askimsviken.org

Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i de västra delarna av Göteborg, i Mölndals kommun samt i Härryda kommun. Idag erbjuder vi alla typer av boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet. Alla insatser är individuellt anpassade efter personens önskemål...

Not Applicable   $ 8.95


Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

- askimsviken.net

Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i de västra delarna av Göteborg, i Mölndals kommun samt i Härryda kommun. Idag erbjuder vi alla typer av boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet. Alla insatser är individuellt anpassade efter personens önskemål...

Not Applicable   $ 8.95

Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

- askimsviken.info

Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i de västra delarna av Göteborg, i Mölndals kommun samt i Härryda kommun. Idag erbjuder vi alla typer av boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet. Alla insatser är individuellt anpassade efter personens önskemål...

Not Applicable   $ 8.95

Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

- askimsviken.biz

Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i de västra delarna av Göteborg, i Mölndals kommun samt i Härryda kommun. Idag erbjuder vi alla typer av boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet. Alla insatser är individuellt anpassade efter personens önskemål...

Not Applicable   $ 8.95