Phần mềm quản lý cửa hàng

- phanmemquanlycuahang.net

Phần mềm quản lý cửa hàng giá rẻ hiệu quả cao, quản lý của hàng mọi nơi, mọi lúc, bán hàng bằng mã vạch, chấm công tính lương nhân viên, tích điểm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng bằng sms, báo cáo kho và lợi nhuận theo thời gian thực.

  Not Applicable   $ 8.95