پارس آب فناوران

- parsabfanavaran.com

پارس آب فناوران يک شرکت دانش بنيان برمحوريت استفاده از زيست فناوري در محيط زيست ميباشد. توليد ، نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي پکيج تصفيه اتوماتيک پساب واحدهاي آبکاري. طراحي و...

  Not Applicable   $ 8.95