Nederditsch Hervormde Kerk Parys

- nhkparys.com

NHK (Nederduitsch Hervormde Kerk) Parys is 'n gemeente in Parys wat die koninkryk van God in Parys wil bou. Hierdie blad is daargestel vir inligting, gebeure, projekte, preke en vele meer.

Not Applicable   $ 8.95