Mlekara Gložane

- mlekaraglozane.com

Privredno društvo za preradu mleka i mlečnih proizvoda Mlekara Gložane iz Gložana osnovano je septembra 1992 godine. Obavljanje redovne delatnosti u mlekari otpočelo je maja...

  Not Applicable   $ 0.00