Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter

- dyslexi.org

Dyslexiförbundet FMLS är sajten om dyslexi och dyskalkyli, dvs läs-, skriv- och räknesvårigheter.

  466,219   $ 5,040.00


Ängkärrskolan - Skola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska...

- angkarrskolan.org

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter hjälper vi på Ängkärrskolan våra elever med genom olika strategier och inlärningsmetoder. Kontakta oss för mer information.

  Not Applicable   $ 8.95

Ängkärrskolan - Skola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska...

- angkarrskolan.info

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter hjälper vi på Ängkärrskolan våra elever med genom olika strategier och inlärningsmetoder. Kontakta oss för mer information.

  Not Applicable   $ 8.95

Inlästa läromedel vid läs- och skrivsvårigheter

- iltdigital.com

Inläsningstjänst erbjuder inlästa läromedel och pedagogiska verktyg såsom hjälpmedel vid dyslexi & läs- och skrivsvårigheter samt rättstavning. Prova vår Daisy-spelare!

  Not Applicable   $ 8.95

Hem

- frylmark.info

Välkommen till OrdAF Astrid Frylmark! OrdAF står för "ord" samt mina initialer - Astrid Frylmark. Jag är legitimerad logoped med erfarenhet av de flesta grupper inom språk - röst - tal. Mina specialområden är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, barns språkutveckling och röstterapi.

  Not Applicable   $ 8.95

Hem

- frylmark.com

Välkommen till OrdAF Astrid Frylmark! OrdAF står för "ord" samt mina initialer - Astrid Frylmark. Jag är legitimerad logoped med erfarenhet av de flesta grupper inom språk - röst - tal. Mina specialområden är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, barns språkutveckling och röstterapi.

  Not Applicable   $ 8.95

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och...

- mtm.se

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.

  312,225   $ 16,200.00