Platforma Digjitale ECDL

- trajnimi.com

Platforma Digjitale ECDL i zhvilluar nga Instituti IPKO ka për qëllim të ofrojë mundësi për qasje të hapur edukative, pa pagese e cila shërben për trajnim me përmbajtje të nivelit të lartë edukativ në bazën e njohurive të zgjeruara rreth perdorimit të kompjuterit.

Not Applicable   $ 8.95