Gestió de Coneixement Social

- gestiodeconeixementsocial.cat

GECOS, Gestió de Coneixement Social, ha desenvolupat un nou model de gestió de coneixement per mesurar i gestionar la percepció social a nivell municipal.

  Not Applicable   $ 8.95