Ansiklopedik Sinema Terimleri Sözlüğü

- sinematerimleri.com

Sinema Terimleri Sözlüğü, film yapımında kullanılan sinema ile ilgili teknik, estetik ve akademik terimleri açıklayan genel bilgilendirme amaçlı bir sözlüktür.

17,621,315   $ 8.95