گنجینه اطلاعات و ارتباطات - شرکت سهامی خاص شماره ثبت: 2074

- ganjineh.co.ir

The ICT Co. is one of the leading companies in Iran.

  5,655,572   $ 240.00


آزمايشگاه وب کاوي و شناسايي الگو - دانشگاه صنعتي شاهرود

- wmpr.ir

The ICT Co. is one of the leading companies in Iran.

  Not Applicable   $ 8.95