Slavia: Polish History and Culture

- slavia.org

Slavia: Non-profit foundation for archaeological research in Poland. Students and volunteers participate in historic and prehistoric digs. Sponsor for Archaeological and Paleoenvironmental research

17,347,218   $ 8.95


Warsztaty Dawnego Budowania - SmodCMS

- dawnebudowanie.pl

Warsztaty Dawnego Budowania, Szreniawa, Giecz, pionierka

Not Applicable   $ 8.95

Giecz -- gród pierwszych Piastów

- giecz.pl

Giecz -- gród sprzed 1000 lat w Gieczu, w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych (m.in. kilkadziesiąt prac naukowych i artykułów z prasy codziennej)

7,801,958   $ 8.95

Slavia: Polish History and Culture

- slavia.site

The 18th international Slavia field school in mortuary archaeology Poland 2019

Not Applicable   $ 8.95