Lò gốm sứ tâm linh cao cấp - Nghệ nhân Phạm Đạt

- gomtamlinh.com

Nghệ nhân Phạm Đạt có truyền thống 3 đời làm gốm sứ. Quy mô xưởng sản xuất trên 1000 m2, trên 200 nghệ nhân và thợ giỏi. Hỗ trợ mở đại lý: 091.269.9828

  Not Applicable   $ 0.00


Lò gốm sứ tâm linh cao cấp - Nghệ nhân Phạm Đạt

- gomsutamlinh.com

Nghệ nhân Phạm Đạt có truyền thống 3 đời làm gốm sứ. Quy mô xưởng sản xuất trên 1000 m2, trên 200 nghệ nhân và thợ giỏi. Hỗ trợ mở đại lý: 091.269.9828

  Not Applicable   $ 0.00