FilmowanieDronem.net

- filmowaniedronem.net

Czy zastanawia?e? si? kiedy? nad tym, jak wiele mo?liwo?ci daj? zdj?cia wykonywane z lotu ptaka? Oferujemy Pa?stwu us?ug? filmowania i fotografowania do reklam, klipów reklamowych, spotów z perspektywy drona. Uj?cia z powietrza dodane do g?ównego filmiku na pewno zwi?ksz? jego atrakcyjno?? oraz spot?guj?...

  Not Applicable   $ 8.95