AlphaGalileo > AlphaGalileo

- alphagalileo.org
712,865 $ 1,680.00


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- duth.gr

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας, με 8 Σχολές, 18 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

53,241 $ 272,880.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- nrct.go.th

เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย โทร. 02 579 1370 ถึง 9 โทรสาร. 02 579 2289

84,738 $ 171,360.00


Transperth Home

- transperth.wa.gov.au

Transperth provide public transport services for the Perth metro area

160,707 $ 74,400.00

Transperth Home

- transperth.com.au

Transperth provide public transport services for the Perth metro area

Not Applicable $ 8.95

SIAM | Home

- siam.org

Join a community of 14,500+ applied mathematicians and computational scientists worldwide. SIAM hosts conferences, publishes book and journals, and has a robust membership program. Learn more.

94,397 $ 154,080.00

Content Management System - .NET CMS Software from DNN

- dotnetnuke.com

DNN offers a cutting-edge content management system built on ASP.NET. Our CMS software brings content management, customer relations, marketing, & social reach together in 1 powerful platform.

79,509 $ 182,880.00

ABC-CLIO/Greenwood - Reference - Home

- greenwood.com
Not Applicable $ 8.95

APPIC - Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers

- appic.org

Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers, Postdoc Interns, Psychology Internships, Psych Internship Matching - APPIC

400,112 $ 10,080.00

National Geographic School Publishing

- ngsp.com

Home

2,171,485 $ 240.00

East View Geospatial > Home

- cartographic.com

East View Geospatial (EVG) is a leading provider of authoritative geospatial data and GIS production services and solutions.

15,145,338 $ 8.95

SIIA Home

- nynma.org
Not Applicable $ 8.95

SIIA Home

- siia.net
142,319 $ 84,000.00

International Criminal Tribunal for Rwanda - UNICTR > Home

- ictr.org

International Criminal Tribunal for Rwanda - UNICTR

Not Applicable $ 8.95

ABC-CLIO Corporate - Home

- abc-clio.com

ABC-CLIO Corporate Home

72,715 $ 200,160.00

American Political Science Association > Home

- apsanet.org

American Political Science Association

344,257 $ 25,920.00

Jean Monnet Burs Programı > Ana Sayfa

- jeanmonnet.org.tr
791,455 $ 1,680.00

UN Climate Change Conference | COP 18

- cop18.qa

This homepage of the website presents an overview of the website and its content.

3,311,378 $ 240.00

Army Emergency Relief > Home

- aerhq.org

Army Emergency Relief (AER) provides interest free loans, grants, and scholarships to Soldiers, Retirees, and Families since 1942

1,567,220 $ 720.00


The Global Language of Business | GS1 US

- uc-council.org

GS1 US serves more than 200,000 businesses in 25 industries in the United States by facilitating industry initiatives, administrating the GS1 System of standards, providing education and support, and connecting communities through events and online forums.

4,453,779 $ 240.00