AlphaGalileo > AlphaGalileo

- alphagalileo.org

712,865 $ 1,680.00สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- nrct.go.th

เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย โทร. 02 579 1370 ถึง 9 โทรสาร. 02 579 2289

84,738 $ 171,360.00

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- duth.gr

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας, με 8 Σχολές, 18 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

53,241 $ 272,880.00

SIAM | Home

- siam.org

Join a community of 14,500+ applied mathematicians and computational scientists worldwide. SIAM hosts conferences, publishes book and journals, and has a robust membership program. Learn more.

94,397 $ 154,080.00

Content Management System - .NET CMS Software from DNN

- dotnetnuke.com

DNN offers a cutting-edge content management system built on ASP.NET. Our CMS software brings content management, customer relations, marketing, & social reach together in 1 powerful platform.

79,509 $ 182,880.00

Transperth Home

- transperth.com.au

Transperth provide public transport services for the Perth metro area

Not Applicable $ 8.95

Transperth Home

- transperth.wa.gov.au

Transperth provide public transport services for the Perth metro area

160,707 $ 74,400.00

International Criminal Tribunal for Rwanda - UNICTR > Home

- ictr.org

International Criminal Tribunal for Rwanda - UNICTR

Not Applicable $ 8.95

ODCE/Office of the Director of Corporate Enforcement

- odce.ie

The mission of the Office of the Director of Corporate Enforcement is to improve the compliance environment for corporate activity in the Irish economy by encouraging adherence to the requirements of the Companies Acts, and bringing to account those who disregard the law.

3,473,115 $ 480.00

UTIC Sarajevo > Početna stranica

- utic.net.ba

, Web design, Programiranje, ISP, Računarska mreža UNSA, Studentski informacioni sistem ISSS, On-line baze podataka i knowledgebase, Web i mail hosting, Registracija .ba domena

21,054,039 $ 8.95

ACGME Home

- acgme.org

96,617 $ 150,480.00


UN Climate Change Conference | COP 18

- cop18.qa

This homepage of the website presents an overview of the website and its content.

3,311,378 $ 240.00

Praeger - Home

- praeger.com

Not Applicable $ 8.95

National Geographic School Publishing

- ngsp.com

Home

2,171,485 $ 240.00

National Geographic School Publishing

- ngschoolpub.org

Home

22,480,621 $ 8.95

SIIA Home

- nynma.org

Not Applicable $ 8.95

American Concrete Institute

- aci-int.org

The American Concrete Institute (ACI) is a leading authority and resource worldwide for the development and distribution of consensus-based standards, technical resources, educational programs, certification programs, and proven expertise for individuals and organizations involved in concrete design, construction, and

Not Applicable $ 8.95

Jean Monnet Burs Programı > Ana Sayfa

- jeanmonnet.org.tr

791,455 $ 1,680.00