ETİKA Kurumsal Yönetim & Kalite Danışmanlığı

- etikadanismanlik.com

SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Danýþmanlýðý, Aile Þirketlerinde Kurumsallaþma, ISO 9001:2000, CE Markalama, ISO 22000, ISO 14001, ISO 16949, ISO 13485, OHSAS 18001, Helal Gýda, ISO 27000, aile anayasasý, danýþmanlýk, iso belgelendirme, ISO 9001:2008, iþ güvenliði, çevre yönetim sistemi, gýda güvenliði, bilgi...

  Not Applicable   $ 8.95


Datakontak

- datakontak.com

datakontak_v2

  Not Applicable   $ 8.95