Participa2014. Procés de participació ciutadana.

- 9nconsulta2014.cat

Web informatiu sobre el Procés de participació ciutadana per manifestar ló opinió sobre el futur polític de Catalunya

  259,464   $ 19,440.00


Participa2014. Procés de participació ciutadana.

- participa2014.cat

Web informatiu sobre el Procés de participació ciutadana per manifestar ló opinió sobre el futur polític de Catalunya

  159,955   $ 42,600.00

Serveis a la Recerca | Inici

- serveisrecerca.net

Serveis a la recerca ofereix entrar les dades del currículum a l'aplicació on-line Curricul@ o a qualsevol format predeterminat, donar el format adequat a un document, revisar la bibliografia d’un article, entrar dades i actualitzar bases de dades, elaborar pòsters o editar figures per a publicacions.

  Not Applicable   $ 8.95