HAP - Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | Tập đoàn HAPACO

- hapaco.vn

Tập đoàn Hapaco được thành lập từ năm 1960 với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp sản xuất giấy bìa. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Xí nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn và nhiều lần được tổ chức, cơ cấu lại.

6,585,116   $ 8.95