Slavistički komitet u BiH

- slavistickikomitet.ba

Slavistički komitet naučno je i stručno udruženje bosnista i slavista u BiH. Slavistički komitet djeluje putem dva svoja matična odjeljenja – Odjeljenja za lingvistiku i Odjeljenja za književnost i kulturalne studije. Sjedište je Slavističkog komiteta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

7,500,352   $ 8.95