Bơ sáp Tứ Quý trái mùa

- yannew.net

Bơ sáp tứ quý cũng thuộcnhóm bơ sáp, hình dạng quả bầu hay bầu thuôn, trọng lượng từ 400-450g/quả, màu thịt quả từ vàng đến vàng đậm.

  Not Applicable   $ 0.00