Công ty TNHH VINACADO

- vinacado.com

Chuyên cung cấp các loại giống năng xuất cao như: bơ bút, bơ booth, bơ reed, bơ hass... Và tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Tây Nguyên, Liên hệ 0978446644

  Not Applicable   $ 8.95