انجمن تخصصی SAT2HD - صفحه اصلی

- sat2hd1.com

انجمن آموزشی تخصصی رسیور و ماهواره

218,662   $ 23,220.00

انجمن های تخصصی علمی و فرهنگی پردیس

- pardisforum.com

انجمن های تفریحی پردیس

732,928   $ 960.00