ผู้แทนจำหน่ายตลับลูกปืน และลูกปืนเม็ดกลมโลหะ, Tel. 086-785-0094,...

- wnbbearing.com

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายลูกปืนเม็ดกลมโลหะ, ตลับลูกปืน, จากวัสดุหลายชนิดอันได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน , สแตนเลส , ทองเหลือง. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจักรยาน, เครื่องจักรการเกษตร

  Not Applicable   $ 8.95