SenseTime | 商汤科技

- sensetime.com

  133,280   $ 51,600.00


人脸识别_人证比对_人脸布控_人脸识别解决方案-深圳科葩

- xfacetech.com

深圳科葩是一家专注于人脸识别技术和产品开发应用,拥有人脸识别自主知识产权算法和多项人脸识别技术产品专利的高科技企业。现已推出人脸识别门禁、考勤、监控系统,为各行业提供人脸识别整体解决方案。

  2,522,699   $ 240.00

朗图科技

- longturetech.com

  Not Applicable   $ 8.95