กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ชลบุรี : Surgery Unit Chonburi Hospital

- surgerycbh.org

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม ภาคตะวันออก ฝึกอบรมแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน

Not Applicable   $ 8.95