EVA Wipe ผ้าอเนกประสงค์ อัดเม็ด : Inspired by LnwShop.com

- evawipe.com

EVA Wipe ผ้าอัดเม็ด ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ น้ำหนักเบา ใช้สำหรับ เช็ดมือ เช็ดหน้า และ เช็ดทำความสะอาด ใช้ทุกพื้นผิว ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าอเนกประสงค์ อัดเม็ด ใช้งานได้ง่าย เพียงหยดน้ำ หรือ แอลกอฮอล์ ลงบนผ้าอเนกประสงค์

  Not Applicable   $ 8.95