โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ...

- banautapao.com

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทร.077380180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

  Not Applicable   $ 0.00