Arduitronics แหล่งอุปกรณ์ Arduino, Raspberry Pi, Sensor...

- arduitronics.com

แหล่งรวมบอร์ด arduino บอร์ด Raspberry Pi รวมทั้ง sensor และ โมดูลต่างๆจากทั่วโลก ที่ตอบโจทย์นักพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โปรเจคนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ Arduino, Raspberry Pi พร้อมอุปกรณ์เสริมที่มีราคาถูกที่ เน้นให้บริการปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ บทความอับเดทใหม่ๆทุกสัปดาห์

  210,533   $ 24,300.00


Arduitronics แหล่งอุปกรณ์ Arduino, Raspberry Pi, Sensor...

- arduinothailand.com

แหล่งรวมบอร์ด arduino บอร์ด Raspberry Pi รวมทั้ง sensor และ โมดูลต่างๆจากทั่วโลก ที่ตอบโจทย์นักพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โปรเจคนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ Arduino, Raspberry Pi พร้อมอุปกรณ์เสริมที่มีราคาถูกที่ เน้นให้บริการปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ บทความอับเดทใหม่ๆทุกสัปดาห์

  Not Applicable   $ 8.95

จำหน่าย Arduino Sensors / Modules / Shield ในราคาที่ถูกที่สุดในไทย...

- thaielecs.com

จำหน่าย Arduino Sensors / Modules / Shield ในราคาที่ถูกที่สุดในไทย ราคาเป็นกันเอง มีโปรลดเรื่อย ๆ อะไรใหม่ ๆ หามาให้เล่นให้ศึกษา บริการเป็นเลิศ

  1,045,842   $ 720.00