لگراند - نماینده رسمی لگراند فرانسه در ایران - ریواتدبیر

- rivatadbir.net

ریواتدبیر نماینده رسمی لگراند فرانسه لئونی آلمان.طراحی و اجرای پروژه های شبکه کامپیوتری و دیتاسنتر خدمات شبکه Data center فروش کابل شبکه cat6utp network cable، تجهیزات شبکه ، فیبر نوری .تجهیزات پسیو شبکه ترانک

  811,503   $ 960.00