خانه هوشمند نوین دژ مبارکه

- parsiot.com

مشاوره، طراحی، ارائه تجهيزات، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان شامل: کنترل روشنایی کنترل سرمایش و گرمایش کنترل پرده ها، کرکره ها و تجهیزات موتور دار کنترل آبیاری فضاهای سبز کنترل آبنما های داخل و خارج ساختمان

  Not Applicable   $ 8.95