دستگاه حضور و غیاب,دربازکن،مدیریت پارکینگ,دوربین مداربسته

- trafficpro4.com

دستگاه حضور و غیاب هوشمند شرکت پردازش تردد بهترین و سریعترین دستگاه های موجود در ایران می باشد که در زمان کوتاهی اثر انگشت و چهره را شناسایی می کنند

1,316,040   $ 480.00