مرکز مس و برنج برادران رستمی

- mes-berenj.com

فروشگاه برادارن رستمی عرضه کنند کلیه محصولات مقاطع مسی و برنجی از قبیل كويل فنري برنج, Brass Elastic Coil, كويل نرم برنج, Brass Soft Coil, ورق برنج, Brass sheet, ورق مس, Copper Sheet, تسمه رول مس, Copper Belt Roll, باسبار مس, Copper Busbar, باسبار برنج, Brass Busbar, مفتول مسی, Copper Wire, سیم هوایی, Wire, میله...

  9,055,944   $ 8.95