مارکت کد | پایگاه علوم محاسباتی ایران - مرجع مقاله و پایان نامه ارشد

- marketcode.ir

مارکت کد، پایگاه علوم محاسباتی ایران ارائه دهنده کدهای کامپیوتری حاصل از پایان نامه‌ ارشد و دکتری، مقاله ارشد در رشته‌های مهندسی و ریاضیات کاربردی

535,238   $ 1,440.00