دستگاه حضور و غیاب,دربازکن،مدیریت پارکینگ,دوربین مداربسته

- trafficpro4.com

دستگاه حضور و غیاب هوشمند شرکت پردازش تردد بهترین و سریعترین دستگاه های موجود در ایران می باشد که در زمان کوتاهی اثر انگشت و چهره را شناسایی می کنند

1,316,040   $ 480.00


کاریزان ارتباط

- karizan.com

شرکت کاریزان ارتباط، طراحی و اجرای پروژه های مخابراتی، سازنده تحهیزات مخابراتی، سیستم های نهفه، سیستمهای تله متری بر پایه اس.ام.اس

3,154,185   $ 240.00