صفحه اصلی

- sanginsazeh.com

شرکت سنگین سازه بستر مناسبی جهت توليد انواع مصنوعات فلزی اعم از سبك و سنگين همچون اسکلت های پيچ و مهره ای پيش ساخته و يا جوشی برجهای مسکونی و تجاری با هر تعداد طبقه و پيچيدگی مورد استفاده در پروژه های شهری، عمرانی، نيروگاهی، پالايشگاهی، صنعتی و معدنی سوله و سالنهای خرپائی با دهانه های مختلف ،سکوهای نگهدارنده لوله...

  5,748,549   $ 240.00