پورتال سازمان اقتصادی رضوی

- reorazavi.net

سازمان اقتصادی رضوی

  Not Applicable   $ 8.95


nobahar textile - کارخانه تولید پارچه نوبهار

- nobahartextile.org

تولید پارچه نوبهار کارخانه تولید پارچه نوبهار-کارخانه نوبهار در سال هزار و سیصد و بیست تاسیس شد. این کارخانه در زمینه بافندگی و تکمیل ودوخت تولیدات فعالیت می نماید و مجهز به ماشین آلات مدرن ساخت کشورهای آلمان،ایتالیا و ترکیه می باشد . تولیدات این کارخانه شامل انواع پارچه های گرد باف،یکرو،دورو، مخمل وپلوش با...

  Not Applicable   $ 8.95

nobahar textile - کارخانه تولید پارچه نوبهار

- nobahar-textile.org

تولید پارچه نوبهار کارخانه تولید پارچه نوبهار-کارخانه نوبهار در سال هزار و سیصد و بیست تاسیس شد. این کارخانه در زمینه بافندگی و تکمیل ودوخت تولیدات فعالیت می نماید و مجهز به ماشین آلات مدرن ساخت کشورهای آلمان،ایتالیا و ترکیه می باشد . تولیدات این کارخانه شامل انواع پارچه های گرد باف،یکرو،دورو، مخمل وپلوش با...

  Not Applicable   $ 8.95