صفحه اصلی - باشگاه موفقان

- movafaghan.com

باشگاه موفقان با هدف گسترش ارتباط میان مدیران برتر ایران و همینطور آشنایی با شرکت های مختلف در سطح کشور و ارائه تسهیلات و خدمات مختلف در زمینه های مختلف ویژه مدیران،‌کارکنان سازمان ها و اعضای خانواده ایشان با حمایت جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه ای اروپا و آسیا در سال ۹۵ تاسیس گردیده است

  482,762   $ 4,680.00