שטיפה אנרגטית| שחרור גופני ורגשי | אליהו ספיר

- elisapir.co.il

אליהו ספיר מומחה בשחרור גופני ורגשי. תלמיד בכיר של ד"ר נאדר בוטו. הטיפול יעיל במצבי מתח נפשי לחץ נפשי הטיפול דרך שיחה מגע ונשימה בשילוב שטיפה אנרגטית ופרחי באך.

  14,619,545   $ 8.95