АРТКОМ ЕООД

- artcom.bg

Фирма "АРТКОМ" е регистрирана през 1990 година в гр. В.Търново, с предмет на дейност: научно-техническа и приложна дейност в електрониката и механиката, конструиране, изработка, внедряване и сервиз на устройства и системи свързани с комуникации, информатика и автоматизация.

  8,669,814   $ 8.95