Начало - Асоциация “Прозрачност без граници” - България

- transparency.bg

Асоциация “ Прозрачност без граници ” - България е независима неправителствена организация на хора с дългосрочни интереси в областта на изследванията, анализите и предложенията за ефективен антикорупционен контрол. Тя е основана през Юни 1998г. В София, като първия клон на международната организация в Източна...

8,226,389   $ 8.95