ΕΚΦΡΑΣΗ Α.Ε. Τεχνική Εταιρία

- ekfrasis.gr

Η Τεχνική εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ A.E. ιδρύθηκε το 1967 από τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Σιαφαρίκα, με σκοπό τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων, υψηλής ποιότητας κατασκευής και σύγχρονης αισθητικής, τα οποία θα αναβαθμίζουν το περιβάλλον και θα προάγουν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που κινούνται ή διαμένουν σε αυτά.

  Not Applicable   $ 8.95


Piazza | Pastazi - All Day Beach Bar

- piazzafood.com

  Not Applicable   $ 8.95

Piazza | Pastazi - All Day Beach Bar

- piazza-food.com

  Not Applicable   $ 8.95

Piazza | Pastazi - All Day Beach Bar

- piazza-halkidiki.com

  Not Applicable   $ 8.95

Piazza | Pastazi - All Day Beach Bar

- piazzahalkidiki.com

  Not Applicable   $ 8.95